Coraz większym zainteresowaniem ze strony Polaków cieszą się usługi oferowane przez agencje detektywistyczne. Widoczne jest to po ilości nowo powstających firm działających w tej branży. Również mieszkańcy Katowic i innych górnośląskich miast chętnie korzystają z pomocy profesjonalnych detektywów zlecając im np. wykrywanie podsłuchów w mieszkaniu.

Należy pamiętać o tym, że w Polsce detektyw nie ma tak dużych możliwości działania, jak w wielu innych krajach. Są też takie sprawy, w których można się do niego zwrócić tylko na zasadzie dodatkowego wsparcia. Tak jest w przypadku zaginięć. Takimi sprawami powinna zajmować się przede wszystkim policja i to do niej należy zwrócić się w pierwszej kolejności. Kto może zostać detektywem w naszym kraju? Osoba, która ma ukończone co najmniej 21 lat i posiada przynajmniej średnie wykształcenie. Jak można się domyślić nie może mieć konfliktu z prawem.

Prawomocny wyrok na koncie za umyślne przestępstwo przekreśla szanse na karierę w zawodzie detektywa. Nie jest to również przystań dla osób dyscyplinarnie zwolnionych z Policji lub innych służb. Dopiero po 5 latach od zaistnienia takiej sytuacji możliwe jest podjęcie starań o pracę w zawodzie, którego dotyczy ten artykuł.

Kandydat na detektywa musi też posiadać orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności charakterystycznych dla tej pracy. Jak można się domyślić konieczne jest wzięcie udziału w szkoleniach dotyczących znajomości przepisów regulujących zasady pracy detektywa w naszym kraju oraz ochrony danych osobowych. Wykrywanie podsłuchów w mieszkaniach to jedno z zadań zlecanych agencjom detektywistycznym przez mieszkańców Katowic i innych miast Górnego Śląska. W dzisiejszych czasach dostęp do technologii umożliwiającej nagrywanie cudzych rozmów jest niestety dość powszechny. Należy liczyć się z takim zagrożeniem.

Zadzwoń

795 755 110